Cmate คือเครื่องวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ที่ถูกออกแบบให้ตรวจจับสัญญาณ

คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ในเวลา 30 วินาที เครื่องมือนี้จะแปลงค่าอัตราการเต้นของหัวใจและใช้สมการทางคณิตศาสตร์

เพื่อกำหนดการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพของรูปแบบการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ ข้อมูลการวัดทั้งหมดสามารถเชื่อมต่อ

แสดงผลผ่าน Application Cmate เพื่อบอกถึงสุขภาพหัวใจ อัตราการเต้นของหัวใจ ความอ่อนร่างของร่างกาย และความเครียด 

Monitor

ช่วยดูแลสุขภาพให้กับลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มของ โรคหัวใจ ให้สามารถเข้าใจ และเห็นสถานการณ์ของสุขภาพของตัวเอง เพื่อนำไปกำหนดพฤติกรรม ในการดูแลรักษาสุขภาพให้ได้ผลลัพธ์ ที่ดีที่สุด

Maintain

ช่วยดูแลสุขภาพของลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มของโรคหัวใจ ในการช่วยดูแลสุขภาพ เช็ค เก็บข้อมูลเพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบของการดูแลสุขภาพ ประสานงานกับโรงพยาบาล ให้มีสุขภาพที่คงที่จากสภาพของโรคหัวใจ รวมไปถึงการรักษา เพื่อให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

Management

ช่วยให้คำแนะนำถึงการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเบื้องต้น หรือสร้างพฤติกรรมใหม่ ที่เหมาะสม รวมถึงให้คำปรึกษา และแนะนำแนวทางในเรื่องการดูแล สุขภาพหัวใจให้กับลูกค้า

บริหารและดูแลสุขภาพแบบ 8 in 1

  • อัตรการเต้นของหัวใจ
  • สภาพความเครียด
  • บริหารการรับประทานยา
  • ระดับน้ำตาลในเลือด
  • สุขภาพของหัวใจ
  • สภาพความอ่อนล้า
  • น้ำหนักและดัชนีมวลกาย
  • ความดันโลหิต
ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
มาตรฐาน

6 Leads

แม่นยำและทรงพลัง

โปรเซสเซอร์ Intel® Quark™ SE C1000 @ 32MHz

ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

ประหยัดพลังงาน ใช้งานอย่างต่อเนื่องได้นานถึง 24 ชั่วโมง

iphone0

บันทึกข้อมูลค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ของผู้ใช้ด้วยการวัดผ่านผิวหนังบริเวณหน้าอก เครื่องนี้จะบันทึกข้อมูลค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเวลา 30 วินาที และส่งข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อไร้สาย เพื่อรายงานผลข้อมูลสภาวะหัวใจของผู้ใช้ในทันที

เมื่อเครื่องวัดข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แบบ 6 leads แล้ว จะนำมาประมวล ผลโดยสมการทางคณิตศาสตร์ และแสดง ค่าออกมาเป็นระดับความเครียดของเรา โดยแสดงผลออกมาเป็นแถบสีให้เราได้ทราบ ถึงความเครียดของเรา

เมื่อเครื่องวัดข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แบบ 6 leads แล้ว จะนำมาประมวล ผลโดยสมการทางคณิตศาสตร์ และแสดง ค่าออกมาเป็นระดับความอ่อนล้าของร่างกาย ให้เราได้นำไปปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต ให้เหมาะสม เพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวัน

เมื่อเครื่องได้วัดค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจเสร็จสิ้น และ แสดงผลถึงสุขภาพหัวใจของเราแล้ว Cmate มีระบบ ai แนะนำด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับผล ที่วัดได้ เพื่อนำไปปรับพฤติกรรมของเราให้ เหมาะสมกับการใช้ชีวิต เพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวัน

บันทึกข้อมูลค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ของผู้ใช้ด้วยการวัดผ่านผิวหนังบริเวณหน้าอก เครื่องนี้จะบันทึกข้อมูลค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเวลา 30 วินาที และส่งข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อไร้สาย เพื่อรายงานผลข้อมูลสภาวะหัวใจของผู้ใช้ในทันที

เมื่อเครื่องวัดข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แบบ 6 leads แล้ว จะนำมาประมวล ผลโดยสมการทางคณิตศาสตร์ และแสดง ค่าออกมาเป็นระดับความเครียดของเรา โดยแสดงผลออกมาเป็นแถบสีให้เราได้ทราบ ถึงความเครียดของเรา

เมื่อเครื่องวัดข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แบบ 6 leads แล้ว จะนำมาประมวล ผลโดยสมการทางคณิตศาสตร์ และแสดง ค่าออกมาเป็นระดับความอ่อนล้าของร่างกาย ให้เราได้นำไปปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต ให้เหมาะสม เพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวัน

ความช่วยเหลือ

กรุณาถือเครื่องด้านหน้าทรวงอกตามที่ปรากฎในรูป และควรทำให้ปุ่มสัมผัสทั้งสี่ปุ่มสัมผัสกับผิวหนังอย่างแนบสนิท

เนื่องจากความแตกต่างของขนาดของร่างกาย หากยังคงไม่ประสบความสำเร็จในการวัดค่า ผู้ใช้สามารถลองวางเครื่องวัดทางตำแหน่งด้านซ้ายของหัวใจไปจนถึงหัวนมด้านซ้าย

ควรนั่งบนเก้าอี้ที่มีพนักพิง ค่อยๆ วางจุดสัมผัสสี่จุดลงบนผิวหนังทรวงอก ห้ามขยับร่างกาย แขนทั้งสองข้าง หรือพูดคุยขณะทำการวัด เมื่ออุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณทางสรีรวิทยาของหัวใจ จะมีเสียบบี๊บเป็นช่วงๆ เพื่อทำการระบุคุณภาพของสัญญาณที่วัดได้

เสียงบี๊บสะท้อนให้เห็นถึงจังหวะการเต้นของหัวใจในขณะนั้น หากคุณพบว่าไม่มีเสียงบี๊บในขณะทำการวัด อาจเป็นเพราะวิธีการวัดไม่ได้มาตรฐาน ในกรณีเช่นนี้ให้ทำตามคำแนะนำด้านบนและทำการวัดใหม่

สามารถใช้เครื่องในการวัดค่าในท่านอนได้ ในกรณีที่ไม่สามารถทำการวัดผ่านแอปพลิเคชั่นในขณะนั้นได้ ผู้ใช้สามารถใช้โหมดการอัปโหลด (upload) ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่สองของคำถามด้านบน หรืออาจให้บุคคลอื่นช่วยทำการวัดและอัปโหลดผลการวัดตามวิธีที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชั่น

ไฟล์ที่อัปโหลดเรียบร้อยแล้วจะถูกลบทิ้งจากเครื่องอัตโนมัติและเก็บบนคลาวด์ ในกรณีการอัปโหลดไม่สมบูรณ์เนื่องจากระบบการสื่อสารขัดข้อง ไฟล์จะยังคงเก็บอยู่ในเครื่อง เมื่อระบบการสื่อสารกลับมาเป็นปกติ ก็จะสามารถทำการอัปโหลดไฟล์ได้อีกครั้ง  สามารถเก็บข้อมูลในเครื่องได้ 30 ไฟล์ เมื่อข้อมูลเต็มเครื่องจะไม่สามารถใช้งานได้ จะต้องทำการลบข้อมูลบางส่วนออกก่อนเครื่องจึงจะกลับทำงานเป็นปกติอีกครั้งหนึ่ง

เกิดจากข้อมูลในเครื่องเต็ม ในกรณีเช่นนี้ คุณจำเป็นต้องลบข้อมูลในแอปพลิเคชั่นออกบางส่วน โดยการกดปุ่ม delete ในฟังก์ชั่นอัปโหลดของแอปพลิเคชั่น เพื่อให้เครื่องกลับมาทำงานได้ตามปกติ 

เนื่องจากเครื่อง Cmate ไม่ได้เชื่อมต่อกับการตั้งเวลาในโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ให้เป็นเวลาเดียวกัน กรุณาทำการวัดผ่านแอปพลิเคชั่นเพื่อเวลาที่สอดคล้องกัน

content-15

บริษัท ฮาตาริ เทคโนโลยี จำกัด นำเข้า จัดจำหน่าย และให้บริการทางด้าน IT Solution และ Innovation เป็นหลัก โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มสินค้านวัตกรรมทางด้านการดูแลสุขภาพ เป็นหัวใจหลักของบริษัทเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี สังคมที่ดี และการใช้ชีวิตที่ดีกว่า ให้กับคนไทย

บริษัท ฮาตาริ เทคโนโลยี จำกัด 44 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 6
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : (66)2-116-2871 / 091-865-9642 
อีเมล : center@hatari.net

HATARI TECHNOLOGY CO., LTD. 44 Rungrojthanakul Building 6 Floor Ratchadaphisek Rd, HuaiKwang, Huaikwang Bangkok, 10310, Thailand Tel : (66)2-116-2871 / 091-865-9642
Email : center@hatari.net